Trò troll bá đạo và thông minh nhất quả đất

2

Một ý tưởng rất hay. Làm tất cả ai bị troll đều phải đứng hình và ngả mũ với ý tưởng này.

Để mua kem bạn phải nói tiếng CHÓ với chủ là con chó becgie Đức. Nghĩa là bạn phải sủa vào cái mic. Quá độc quá đỉnh

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      My Chatbot
      Powered by Replace Me