Sài Gòn mùa lạnh

5

Các bác ở Sài Gòn chưa từng biết cái lạnh mùa đông chắc cũng không có kinh nghiệm tắm. Bơi vào học hỏi cách tắm mùa đông nhé, nhanh – gọn đỡ tốn nước 😀

Sài Gòn 10 năm không lạnh

Các bác Sài Gòn chưa có kinh nghiệm tắm mùa lạnh thì bơi vào học hỏi em này nhé.😄🤣😀🤗😄🤣😀🤗

Người đăng: Fukuya vào Thứ tư, 20 Tháng 12, 2017

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      My Chatbot
      Powered by Replace Me