Nhìn nó ăn làm mình cũng muốn ăn măng tre luôn

13

Hình ảnh con gấu trúc trong vườn thú ở Trung Quốc ăn măng tre cực kỳ ngon. Nhìn cái miệng nó chóp chép mà nhai ngon lành làm mình cũng muốn ăn luôn ợ

Nhìn nó ăn xong mình cũng có cảm giác muốn ăn tre luôn là sao 😅😅😅

Nhìn nó ăn xong mình cũng có cảm giác muốn ăn tre luôn là sao 😅😅😅#PetCrush

Người đăng: Pet Crush + vào Thứ Ba, 4 Tháng 7, 2017

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      My Chatbot
      Powered by Replace Me