Con gà trống đạp mái xong và cái kết đắng lòng

11

Có ai giải thích được hiện tượng kỳ lạ này không nhỉ. Mình coi tới coi lui mấy lần rồi mà cũng không hiểu.

Con gà trống rượt con gà mái, sau đó đạp mái xong và lăn đùng ra nằm Chết?? trong khi đó gà mái nhởn nhơ bỏ đi như chưa từng xảy ra chuyện gì

Điều gì đã xảy ra với con gà trống
https://www.facebook.com/ideainside.org/videos/1902598639957957/

 

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply