Home >> Giọt nước trong không trung – NASA

Giọt nước trong không trung – NASA

Trong không  trung, nơi trọng lực gần như bằng 0. Giọt nước lơ lững cực đẹp.
Các phi hành gia đã bơm thêm các màu sắc vào trong giọt nước tạo ra hình ảnh lung linh tuyệt đẹp

Watching water float in space is my new favorite hobby.

Watching water float in space is my new favorite hobby.

Người đăng: Nifty Science vào Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Related Posts

None found

Leave a Comment