Home >> Giấy cứng như thế nào – có cắt được trái dừa khô?

Giấy cứng như thế nào – có cắt được trái dừa khô?

Bạn có bao giờ bị giấy cắt vào tay chưa? Giấy cứng hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều

Xem video thử nghiệm độ cứng cửa giấy khi tác giả ghép nhiều tờ giấy lại với nhau và tạo thành dao cắt để cắt thử trên một số vật liệu như nhựa, dừa khô…

Related Posts

None found

Leave a Comment