Cách cắt giấy tạo thông điệp không thể sáng tạo hơn

11

Bạn muốn gửi một thông điêp cho một ai đó, thay vì đi mua bao thư hay những bưu thiếp thì quá đơn giản, ai cũng làm được.

Chỉ cần 5 phút, bạn tạo ra một phong bì chứa đựng thông điệp đầy ý nghĩa mà mình cam đoan, người nhận được sẽ cực kỳ thích thú và ngưỡng mộ tính sáng tạo của bạn

Pop up cards that will delight your loved ones

Pop up cards that will delight your loved ones.🌈😃bit.ly/2zuS40U

Người đăng: 5-Minute Crafts vào Thứ Năm, 30 Tháng 11, 2017

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply

      My Chatbot
      Powered by Replace Me