Home >> Đây là cách người ta in lụa lên vải

Đây là cách người ta in lụa lên vải


Phương pháp in lụa là phương pháp in truyền thống nhưng vẫn hiệu quả cho đến bây giờ. Tầm vải lụa thưa sẽ được dùng keo bọc kín các phần không cho mực thấm ra. Người ta sẽ đổ sơn acrylic màu lên khung và dùng tấm cao su quét qua. Phần vải không được đổ keo nó sẽ bị mực thấm xuống và in lên áo.

Nếu in nhiều màu thì buôc phải có nhiều khung lụa khác nhau.
Công nghệ in lụa hiện nay chỉ thay mỗi khâu kéo mực bằng tay băng cách kéo mực bằng máy thôi

Related Posts

Leave a Comment