Home >> Dập lửa bằng âm thanh

Dập lửa bằng âm thanh

Thông thường nguyên lý dập lửa là ngăn không cho lửa tiếp xúc với Oxy nên không thể duy trì sự cháy.

Đây là một thí nghiệm của Viet Tran và Seth Robertson tại đại học GMU bằng cách tạo sóng âm tần số thấp (âm bass) và hướng vào lửa làm cho lửa bị tắt

Đây là một ý tưởng rất hay, có thể giúp chúng ta dập tắt lửa mà không gây hư hại nhiều đến đồ vật xung quanh ví dụ dùng nước hay các vật liệu nào khác

Related Posts

Leave a Comment