Công nghệ Blockchain là gì? giải thích dễ hiểu nhất quả đất

Hiện nay công nghệ blockchain đang được bàn tán rất sôi nổi. Nó được xem như là một phát minh mang tính cách mạng của thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Có rất nhiều, phải nói cực nhiều những bài viết, video giới thiệu và giải thích công nghệ này. Nhưng hầu hết đều mang tính chung chung rất khó hiểu đối với người không phải dân IT chuyên nghiệp.

Mình xem những chương trình kêu gọi vốn Sharktank Việt Nam thì có nhiều nhóm bạn cũng đề cập đến áp dụng công nghệ này vào sản phẩm của họ. Nhưng hầu như chỉ là dùng từ đao to búa lớn hù nhau cho vui chứ mình sure hầu hết (không phải tất cả) đều còn chưa hiểu thấu đáo huống gì áp dụng. Họ nghĩ các qua mặt các Shark dễ dàng nhưng có một số Shark rất rành công nghệ như Shark Hưng, Shark Dũng…

Mình cũng tìm hiểu vấn đề này và muốn viết bài về blockchain khá lâu rồi nhưng chưa thể tìm cách giải thích dễ hiểu nhất cho các bạn ngoài ngành IT. Tình cờ tìm đến 1 video của tác giả #rất-đơn-giản giải thích cặn kẻ và dễ hiểu nhất.

cong-nghe-block-chain

Để dễ hình dung mình tóm tắt đặc tính blockchain

  1. Đây là cách lưu trữ dữ liệu
  2. Không cần bên thứ 3 làm chứng
  3. Minh bạch ai cũng biết nhưng bảo mật vì không biết nội dung chi tiết
  4. Không thể bị chỉnh sửa hay xoá bỏ

Giải thích đơn giản về mô hình tập trung và phân tán

Khi bạn An chuyển tiền cho bạn Bách. Thì phải có người làm chứng là bạn Chương. Nhưng nếu bạn cương trở mặt cùng phe bạn An thì bạn Bách bị bất lợi. Chương có thể nói là An đã chuyển cho Bách 1tỷ nhưng thực tế là 1triệu. Hoặc ngược lại Chương trở mặt bạn của Bách thì An lại bất lợi. Bách nhận tiền rồi nhưng Chương làm chứng nói An chưa chuyển. Vì vậy để đảm bảo thì bạn phải chọn Chương là một người cực kỳ uy tín. Đây là cách vận hành tập trung vào bạn Chương – cách hiện nay

Hoặc bạn chọn nhiều người làm chứng hơn, càng nhiều càng tốt. 10 bạn, hay 100 bạn… thì khó có trường hợp bị ép phe. Đây là cách vận hành phân tán

Giải thích đơn giản về lưu trữ dữ liệu

Khi An chuyển tiền cho Bách. Bạn sẽ ghi ra 1 mẫu giấy ghi chép ngày giờ giao dịch, số tiền. và photocopy mẫu giấy đó giao cho nhóm các bạn làm chứng bao gồm bạn Chương. Giao dịch lần 2 bạn cũng ghi ra một mẫu giấy mới và photocopy giao cho các bạn làm chứng như trường hợp 1. Tương tự như vậy cho đến 3, lần 4, lần n. Vậy Chương muốn thay đổi thông tin giao dịch của lần 2, thì lấy gôm xoá thông tin bạn đã photocopy cho Chương và chỉnh sửa lại. Để hợp lệ, Chương cũng phải chỉnh lại các mẫu giao dịch lần 3, lần 4… cho đến lần cuối

Nhưng các tờ giấy photocopy Chương đã chỉnh sửa hoàn toàn không trùng với thông tin các bạn khác nắm giữ -> Chương là kẻ ăn gian.

Để hợp thức hoá, Chương kêu gọi các bạn cùng chỉnh sửa theo ý Chương (miễn quá 50%) vậy là chương thành công nhưng điều này không thể xảy ra vì tốn quá nhiều nguồn lực và thời gian.

cong-nghe-block-chain

Tăng độ bảo mật của giao dịch

Ngoài ra mình chưa đề cập 1 phần về mã đầu vào, đầu ra. Khi An và Bách giao dịch lần đầu tiên, mẫu giấy đầu tiên gọi là khối gốc. Thông tin trong mẫu giấy đó sẽ được mã hoá thành 1 password (đầu ra của giấy 1). Lần tiếp theo, lúc giao dịch, hệ thống copy password của giao dịch 1 xem như password đầu vào của giao dịch 2. và thông tin trong mẫu giấy 2 được mã hoá tạo password đầu ra của giao dịch 2.

Có nghĩa là 1 mẫu giấy giao dịch bạn có 2 password (1 là đầu vào của giao dịch trước và password đầu ra của giao dịch đó)

Để dễ hình dung mình tóm tắt một số điều trong video

  1. Sau mỗi giao dịch (chuyển tiền hay hợp đồng hay gì gì đó). Dữ liệu của bạn sẽ được đóng gói lại thành các khối (bạn nôn na hiểu như nén thành File Zip trong đó có 2 mật mã)
  2. Các thành viên trong nhóm sẽ copy và lưu lại khối này.
  3. Một giao dịch mới phát sinh, nó sẽ tạo ra khối mới. Lấy mã của khối trước thành mã vào và sinh ra một mã khối sau. Cứ như vậy nó thành chuỗi các block dữ liệu. Và các thành viên trong nhóm cũng lưu lại nguyên chuỗi này của bạn
  4. Khi một ai đó muốn chỉnh 1 khối thì mật mã đầu ra của khối bị chỉnh sửa (trên máy của hacker) sẽ thay đổi và không tương thích với mã vào của khối tiếp theo. Vì vậy nó phải chỉnh tất cả các khối phía sau để đồng nhất. Nhưng đó chỉ là chỉnh sửa trên máy của hacker, các thành viên vẫn giữ chuỗi gốc. Nên khi đưa chuỗi đã bị hack vào nhóm thì error. Vì chỉ có 1 mình chuỗi đó khác các chuỗi được những thành viên còn lại nắm giữ vì vậy không hợp lệ
  5. Để được hợp lệ hoá thì phải kiếm quá 50% thành viên trong nhóm lưu chuỗi đã bị hack. Điều này không thể vì số lượng thành viên ngày một tăng lên.

Giải thích đơn giản là vậy, nhưng bạn xem qua video để hiểu sâu về công nghệ blockchain hơn nha

Nếu bạn thấy hay, hãy chia sẽ cho bạn bè cùng xem.

Mời bạn tham khảo thêm những kiến thức khoa học hữu ích khác tại Kho Ý Tưởng.

Nguồn youtube

Related Posts

Leave a Comment