Home >> Cờ lê sáng tạo – mở bulong trong khe hẹp

Cờ lê sáng tạo – mở bulong trong khe hẹp

Cái cờ lê siêu sáng tạo này giúp bạn mở các bulong tại những nơi cực hẹp. Bản chất nó có bộ khớp giúp thay đổi hướng quay. Có thể là bộ truyền động bánh răng nón hoặc khớp nối mềm

Related Posts

None found

Leave a Comment