Chú chim cực kỳ đáng yêu tắm mát trên tay chủ

Chú chim thật dễ thương và đáng yêu, thỏa thích tắm mát trên tay của chủ mình.

Ước gì mình cũng có con chim dễ thương như vậy 😀 love

Parakeet Gets a Bath

Bubbles the parakeet loves his bubble bath! 🛁

Posted by Daily Picks and Flicks on Thursday, July 27, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply