Home >> Chiếc máy vặt lông gà vịt

Chiếc máy vặt lông gà vịt


Gà sau khi được trung nước sôi. Thì lông rất dễ rụng ra. Máy được chế tạo có nhiều trục, nó xoay xoay trúng lông gà sẽ bị quấn vào và tách ra khỏi con gà. Chỉ trong vài phút là lột sạch

Related Posts

None found

Leave a Comment