Cách người ta xây nhà theo module


Chắc có lẻ đây là cách xây nhà nhanh nhất. Nhiều bạn bảo phải tính từ lúc họ xây tại nhà máy vận chuyển và lắp ráp. Điều này hoàn toàn sai, vì không lẻ khi tính toán thời gian xây nhà bạn cũng phải tính cả thời gian người ta làm ra xi măng và viên gạch nữa a.

Related Posts

Leave a Comment