Cách người ta làm đường nhìn quá đã mắt

Không cần công nhân lấy bay trét trét, thước cà phẳng. Chế luôn cái máy chuyên làm cho nhanh.

Nhìn cách họ làm đường với máy móc hỗ trợ tối đa, vừa nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng công trình nhìn mà phát thèm.

Posted by Vong Quang Thang on Monday, November 27, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply