Home >> Bắn bi tốc độ khủng khiếp bằng nam châm

Bắn bi tốc độ khủng khiếp bằng nam châm

Bạn có tưởng tượng rằng với các viên nam châm thông thường nếu bố trí theo cấu trúc thẳng và chỉ cần 1 tác động nhẹ tạo ra một lực bắn cực nhanh và kinh khủng.
Đây chính là 1 thí nghiệm về lực khuếch đại dựa trên từ trường, bạn có thể cải tiến phăng ý tưởng sáng tạo này để tạo ra các vật dụng có ích hơn.
Lưu ý lực bắn rất mạnh và có thể tạo ra sự nguy hiểm nên cần cẩn trọng khi test

Related Posts

None found

Leave a Comment