Home >> Ý tưởng sáng tạo về sử dụng khói để chống trộm

Ý tưởng sáng tạo về sử dụng khói để chống trộm

Thay vì bạn sử dụng còi báo hiệu thì khói là một phương pháp rất hay. Tên trộm sẽ hoảng loạn tưởng cháy khi thấy khói. Khói còn làm giảm tầm nhìn của trộm buộc nó phải dễ dàng bỏ cuộc và rút lui

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment