Home >> Ý tưởng sáng tạo về máy tưới cây do nông dân miền tây chế

Ý tưởng sáng tạo về máy tưới cây do nông dân miền tây chế

Một ý tương rất hay và hữu ích. Chỉ cần gắn máy bơm lên các ống nước nổi trên các rãnh kênh. Thì có thể tưới cho 2 bên luốn rau dễ dàng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Comment