GeoOrbital wheel – ý tưởng độc đáo biến xe đạp thường thành xe đạp điện

Những chiếc xe đạp điện thường kiểu dáng thô và không đẹp, bạn muốn biến chiếc xe thể thao của mình thành chiếc xe điện. Quá đơn giản với kết cấu trợ lực gắn vào bánh xe trước.

Chiếc xe của bạn sẽ trở thành một chiếc xe đạp điện trợ lực giúp bạn lúc mệt

Ý tưởng sáng tạo độc đáo này đang được kêu gọi góp vốn trên diễn đàn khởi nghiệp của thế giới kickstater.com

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply