Video nghiện điện thoại mà bạn phải rùng mình

Nếu bạn dám bỏ thời gian xem video này, chắc chắn bạn sẽ rùng mình. Chúng ta như những nô lê, ma zombie của smartphone

Thời đại công nghệ 4.0, thời đại mà thông tin cực nhanh và cực nhiều. Bạn càng phụ thuộc vào điện thoại. Ăn cũng điện thoại, ngủ cũng điện thoại thậm chí đi Toilet cũng điện thoại. Có thể thế giới chúng ta cần thông tin, nhưng điều gì nhiều quá cũng không tốt.

Kho Ý Tưởng mời bạn xem video này nhé

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.