Sài Gòn mùa lạnh

Các bác ở Sài Gòn chưa từng biết cái lạnh mùa đông chắc cũng không có kinh nghiệm tắm. Bơi vào học hỏi cách tắm mùa đông nhé, nhanh – gọn đỡ tốn nước 😀

Sài Gòn 10 năm không lạnh

Các bác Sài Gòn chưa có kinh nghiệm tắm mùa lạnh thì bơi vào học hỏi em này nhé.😄🤣😀🤗😄🤣😀🤗

Posted by Fukuya on Wednesday, December 20, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply