Viết bài

Sài Gòn mùa lạnh

4

Các bác ở Sài Gòn chưa từng biết cái lạnh mùa đông chắc cũng không có kinh nghiệm tắm. Bơi vào học hỏi cách tắm mùa đông nhé, nhanh – gọn đỡ tốn nước 😀

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply