Hướng dẫn làm bưu thiếp không đụng hàng

Các bưu thiếp bán đầy trên các nhà sách siêu thị rất nhàm chán. Ngoài các ảnh chụp hoặc một chút dây nhợ ngoài ra không có gì đặc sắc.

Nếu bạn cần 1 bưu thiếp độc đáo để tặng người đặc biệt thì bạn đã đến đúng nơi rồi

Bạn chỉ cần một ít vật dụng dễ kiếm sau.

  1. Kềm cắt, dây kẽm hoặc đồng nhỏ
  2. mẫu gỗ que kem, súng bắn keo

Hãy xem video này nhé

給朋友的驚喜!自己DIY會飛的賀卡 .Video by @buzzfeedFly away: bzfd.it/2rlPysZ

Posted by Mr.Crazy 潮流設計站 on Monday, October 9, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply