Viết bài

Hầu như mọi người đều bó tay với bài đố này

13

Có 2 bình nước. Bình lớn chứa tối đa 5lit, bình nhỏ chứa tối đa 3 lít

Vậy làm sao lấy được chính xác 4 lít nước

2 Comments
 1. Reply
  Hong Phuong December 3, 2017 at 2:39 pm

  Bình 5 lít lấy nửa bình = 2.5 lít
  Bình 3 lít lấy nửa bình = 1.5 lít
  Tổng cộng 2.5 + 1.5 = 4 lít

  =^.^=

  • Reply Ngo Quoc Vinh
   Ngo Quoc Vinh December 3, 2017 at 4:04 pm

   1. Lấy bình 3lit đổ vào bình 5 lít ->tạm thời bình 5 lít sẽ chứa 3lit nước
   2. Lấy bình 3 lít đổ tiếp vào 5 lít -> Bình 3 lít sẽ chứa 1 lít.
   3. Đổ hết nước trong bình 5 lít ra – dùng 1 lít nước của 3 lít đổ vào bình 5 lít -> bình 5 lit đang chứa 1 lít.
   4. Đổ full bình 3 lít. ta có được thêm 3 lít nữa rồi đổ 3 lít này vào trong bình 5 lít đang chứa 1 lít. Vậy ta có 4 lít nước chứa trong bình 5 lít

Leave a reply