Giọt nước trong không trung – NASA

Trong không  trung, nơi trọng lực gần như bằng 0. Giọt nước lơ lững cực đẹp.

Các phi hành gia đã bơm thêm các màu sắc vào trong giọt nước tạo ra hình ảnh lung linh tuyệt đẹp

Watching water float in space is my new favorite hobby.

Watching water float in space is my new favorite hobby.

Posted by Nifty Science on Monday, November 13, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply