Viết bài

Làm sao ngăn lại được giờ

16

Cô ấy đang buồn và thật sự rất rất là buồn. Bạn có khả năng ngăn cô ấy lại hok?

Chắc chắn là không thể

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply