Viết bài

Dùng vịt làm mồi nhữ câu cá – 1 chiêu cực độc cho các fishers

16

Không cần làm mồi ngon, không cần thả thính, các tài cần câu vào đây học hỏi nhé

  1. 1 tay cầm cần câu có buộc chú vịt con
  2. 1 tay cầm cần câu có lưỡi và mồi đặt xuống nước

Cứ việc nhấp nhấp 2 cần đó thôi là cái kết đã rõ. Mẹo câu cá này chỉ áp dụng cho cấu cá lớn thôi nha

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply