Dùng vịt làm mồi nhữ câu cá – 1 chiêu cực độc cho các fishers

Không cần làm mồi ngon, không cần thả thính, các tài cần câu vào đây học hỏi nhé

  1. 1 tay cầm cần câu có buộc chú vịt con
  2. 1 tay cầm cần câu có lưỡi và mồi đặt xuống nước

Cứ việc nhấp nhấp 2 cần đó thôi là cái kết đã rõ. Mẹo câu cá này chỉ áp dụng cho cấu cá lớn thôi nha

के हो नी बाबा

Posted by Biṥhǻl Ämericä on Wednesday, July 26, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply