Home >> Đốt lửa từ không khí

Đốt lửa từ không khí

Với một chút mẹo nhỏ trong video sau cộng với một chút khả năng diễn thuyết của bạn chắc chắn sẽ làm cho bạn bè một phen lát mắt.
Vật dụng:

  1. Một hộp quẹt gas
  2. 1 ống bút bi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1)
Loading...

Leave a Comment