Dân troll khùng nhất mọi thời đại

Thay vì như các kiểu troll khác thường chọn một mô hình na ná nhau. Lão này thì khỏi bàn, kiểu gì cũng troll được vãi

Chết Cười với trò "chọc gậy bánh xe" này… 😂😂😂

Posted by Chết Cười TV on Wednesday, September 27, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply