Viết bài

Dân troll khùng nhất mọi thời đại

17

Thay vì như các kiểu troll khác thường chọn một mô hình na ná nhau. Lão này thì khỏi bàn, kiểu gì cũng troll được vãi

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply