Con tim bạn sẽ tan chảy với tình yêu thương động vật sau

Vẫn biết cọp và linh trưởng chẳng ưa gì nhau, nhưng con nít đâu có lỗi nhỉ.

Hình ảnh con đười ươi trong khu bảo tồn chăm sóc các con cọp con làm cho con tim hàng triệu người phải tan chảy

One word for this Beautiful Picture?

Posted by Pets on Thursday, July 20, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply