Chế bẩy bắt cá cực kỳ thông minh

Câu cá để bắt cá là chuyện mà ai cũng biết. Nếu lười ta có thể chế bẫy cá để bắt cá. Thả bẩy xuống ngồi chơi chiều kéo lên là có 1 rổ.

Với vật liệu chỉ là bình nước lớn và vài cây tăm xỉa răng là có được cái bẫy cá rồi.

Bạn xem qua video nha

How to Make a Fish Trap

How to Make a Fish TrapCredit: Roman Ursu

Posted by DIY & Crafts on Thursday, January 4, 2018

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply