Cây cối biệt nhận thức – thực đấy

Chúng ta đừng lầm tưởng cây cối vô tri đâu nha. Có nhận thức hẵn hoi thật đấy.

Chỉ là do tín hiệu nhận thức của cây cối khá là nhỏ. Trãi qua thời gian dài nên chúng ta không cảm nhận được thôi. Cây cũng biết cách phát triển, cũng biết sợ hãi như động vật.

Kho Ý Tưởng mời bạn xem qua video khoa học này thì sẽ hiểu

Cây cối vô tri?

Cây cối có nhận thức như động vật – Thật đấyhttp://khoytuong.vn/cay-coi-biet-nhan-thuc-thuc-day/

Posted by khoytuong.vn on Tuesday, December 26, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply