Viết bài

Cách người ta làm đường nhìn quá đã mắt

12

Không cần công nhân lấy bay trét trét, thước cà phẳng. Chế luôn cái máy chuyên làm cho nhanh.

Nhìn cách họ làm đường với máy móc hỗ trợ tối đa, vừa nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng công trình nhìn mà phát thèm.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply