Cách cắt giấy tạo thông điệp không thể sáng tạo hơn

Bạn muốn gửi một thông điêp cho một ai đó, thay vì đi mua bao thư hay những bưu thiếp thì quá đơn giản, ai cũng làm được.

Chỉ cần 5 phút, bạn tạo ra một phong bì chứa đựng thông điệp đầy ý nghĩa mà mình cam đoan, người nhận được sẽ cực kỳ thích thú và ngưỡng mộ tính sáng tạo của bạn

Pop up cards that will delight your loved ones

Pop up cards that will delight your loved ones.🌈😃bit.ly/2zuS40U

Posted by 5-Minute Crafts on Thursday, November 30, 2017

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply