Viết bài

Luyện tập để chiến thắng

15

Tập luyện không bao giờ là thừa

Thương trường đổ mồ hôi

Chiến trường ít đổ máu

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply